Závěrečná zkouška

Jako poskytovatel školení jsme prostředníkem mezi Vámi a organizací buildingSMART International, u které budete zkoušku vykonávat. Na základě absolvování školení a úspěšného složení zkoušky získáte mezinárodní certifikát dokládající Vaše znalosti. Závěrečná zkouška probíhá formou 30minutového on-line testu v českém jazyce zpravidla do 10 dnů od konání školení. Veškeré informace týkající se zkoušky, postupu registrace, termínů i další detaily o jejím průběhu se dozvíte v závěrečné části školení.

Děkujeme za registraci ke zkoušce!

Potvrzení společně s podklady k platbě jsme Vám zaslali na e-mail.

Pro přihlášení ke zkoušce či opravnému termínu je třeba si
 vytvořit profil na webových stránkách buildingSMART International.

Po založení účtu si na webu bSI můžete procvičit své znalosti ve zkušebním testu a také se seznámit s on-line prostředím, ve kterém budete reálnou zkoušku vykonávat.
error: Materiály jsou chráněny